Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
apmrony

Restrukturyzacja kredytów- świetna ścieżka do kredytowej niezależ


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl